Functie:  Consulent Werk & Inkomen 36 uur p/w

Periode: oktober 2018 tot 3 juli 2020

Gemeente Súdwest Fryslân

Werkzaamheden:

 • Claimbeoordeling t.b.v. aanvragen levensonderhoud Participatiewet en IOAW
 • Hoogwaardige integrale intake
 • Brede vraagverheldering WMO tijdens huisbezoek
 • Het maken van rapportages en het redigeren van beschikkingen
 • Het beheren van een eigen caseload
 • Voeren van individuele intakegesprekken rechtmatigheid en doelmatigheid
 • Inzet instrumenten richting participatie
 • Voeren van maatregelgesprekken en verdere afhandeling
 • Samenwerking met handhaving
 • Voeren voortgangsgesprekken in het kader van doelmatigheid
 • Uitvoeren  onderzoek Loonkostensubsidie via Dariuz (Loonwaarde Expert)
 • Overige werkzaamheden
 • GWS4All/Suite; PKO; Awb; Suwinet; Key2burgerzaken
#