Functie: Senior klantmanager  Werk en Inkomen/ Toetser 36 uur p/w

Periode: januari 2013 – september 2016

Gemeente Opsterland

Werkzaamheden:

 • Nemen van initiatieven tot kwaliteitsverbetering voor de verschillende werkprocessen voor Werk en Inkomen.
 • Adviseren en coachen van consulenten bij de aanvraagbehandeling en toetsen van (steekproefsgewijs) rapportages en beschikkingen.
 • Leveren van een bijdrage aan het afstemmen tussen beleid en uitvoering, o.a. door gevraagd en ongevraagd zaken die spelen in de uitvoering in te brengen bij de beleidsmedewerkers
 • Vertaling in werkinstructies en modelrapportages en -beschikkingen maken voor de medewerkers van Werk en Inkomen
 • Controleren, implementeren, optimaliseren en beheren van de kwaliteit van de primaire werkprocessen.
 • Actualiseren en bewaken van de uniformiteit van de modellen van de rapportages, plannen van aanpak, trajectplannen en beschikkingen
 • Steekproefsgewijs voorgenomen besluiten en rapportages op aanvragen toetsen
 • Zorg dragen voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van het team en het rechtmatig, doelmatig en efficiënt werken
 • Aanspreekpunt voor de Interne Controle ten behoeve van risico-inventarisaties en -analyses
 • Bewaken en er op toezien dat re-integratieaanbieders voldoen aan de gemaakte afspraken voor geleverde diensten
 • Vertalen van, samen met de beleidsmedewerker en juridisch medewerker, vakinhoudelijk beleid en wet- en regelgeving naar de uitvoering en werkprocessen
 • Verstrekken van advies en coaching aan klantmanagers en vraagbaak over aanvraagbehandeling ontwikkelingen en wet- en regelgeving
 • Data aanleveren t.b.v. MARAP en beleidsinformatie
 • Verantwoordelijk voor het voeren van een correcte ESF administratie
 • Civision/ GWS4All/Suite; Awb; Suwinet; Key2burgerzaken
#