Functie: Specialist inkomen/kwaliteitsfunctionaris 36 uur p/w

Periode: september 2016 – juli 2017

Gemeente Zaanstad

Werkzaamheden:

  • Claimbeoordeling t.b.v. aanvragen levensonderhoud Participatiewet en IOAW
  • Acties met betrekking tot doelmatigheid en participatie
  • Het maken van rapportages en het redigeren van beschikkingen
  • Verwerken en muteren in uitkeringsapplicaties
  • Het steekproefsgewijs toetsen van kwaliteitmedewerkers
  • Het telefonisch te woord staan van klanten
  • GWS4All/Suite; PKO; Awb; Suwinet; Key2burgerzaken
#